• 0371.024.524
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Image

ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU SC DAROCONSTRUCT SRL IAȘI

SC DAROCONSTRUCT SRL anunta:

Finalizarea activitatilor din cadrul proiectului „ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU SC DAROCONSTRUCT SRL IAȘI”cod SMIS 147905.

Proiectul a fost finantat prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 - 2020”, Prioritatea de investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, nr. apel de proiecte „POR/846/2/2/Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC, în baza Contractului de finanțare nr. 7450 / 27.12.2021, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul Regiunii Nord - Est.

Data inceperii proiectului: 01.01.2019

Data finalizarii proiectului: 17.06.2023

Locul de implementare al proiectului este in localitatea Moțca, județ Iași.

Valoarea totală a proiectului este de 29.744.135,02 lei, din care 14.895.369,45 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Obiectivul general: „Creșterea competitivității economice a societății DAROCONSTRUCT SRL”.

Rezultate: Prin intermediul proiectului SC DAROCONSTRUCT SRL a achizitionat 25 utilaje si echipamente, respectiv: stație de beton – 1 buc; autopompă beton – 1 buc.; autobetoniere – 7 buc.; stație asfalt – 1 buc.; cilindru asfalt mare – 1 buc.; cilindru asfalt mic – 1 buc.; repartizor / finisor asfalt – 1 buc.; statie de topit bitum – 1 buc.; excavator cu greutate operațională de minim 14 tone – 1 buc.; excavator cu greutate operațională de minim 32 tone – 1 buc.; încărcător minim 15 tone – 1 buc.; încărcător minim 24 tone – 1 buc.; răspânditor de emulsie bituminoasă – 1 buc.; distribuitor lateral de agregate – 1 buc.; sistem fotovoltaic cu stocare pentru producerea energiei electrice – 2 buc.; ascensor persoane cu dizabilități – 1 buc.; presă de balotat – 1 buc, cilindru vibrocompactor tandem – 1 buc.. De asemenea prin proiect au fost create 2 locuri de munca.

Impactul investitiei la nivelul localitatii / regiunii: crearea a 2 locuri de munca

Persoana de contact: FEDOREAC NICOLETA - Administrator


 SC DAROCONSTRUCT SRL
Date de contact: Adresa: Municipiul Iași, str. Aurel Vlaicu, nr. 76A, județ Iași
Telefon: 0740/468319, e-mail: office@daroconsruct.ro


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Adresa: Str. Aurel Vlaicu 76A, 700381, Iași, Romania

Telefon: 0371.024.524 

Fax: 0232.222.108

Email: office@daroconstruct.ro