• 0371.024.524
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PORTOFOLIU

SC DAROCONSTRUCT SRL poate aborda o gamă largă de lucrări, în cadrul următoarelor tipuri de proiecte:

 

 • Construcții civile, industriale și agricole
 • Rețele de alimentare apă, canalizări și stații de epurare
 • Lucrări de construcții montaj
 • Lucrări de construcții drumuri și poduri
 • Construcții hidrotehnice
 • Rețele de gaze naturale
 • Extragere pietrișuri și nisipuri, sortarea și concasarea lor
 • Producție mixturi asfaltice
 • Închiriere utilaje din dotare pentru activitățile de construcții
 • Dirigenție de șantier
 • Prospecțiuni geotehnice - foraje geotehnice
 • Analize de laborator pentru materiale de construcții (beton și fier)
 • Studii și lucrări geologice, hidrogeologice și geotehnice
 • Studii de gospodărire a apelor
 • Documentaţii pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor
 • Antreprenoriat în construcții

DRUMURI ȘI PODURI

 • Lucrări de pregătire a stratului support
 • Săpături mecanizate
 • Compactarea terasamentelor
 • Execuție podețe tubulare
 • Execuție fundație drum
 • Execuție căi și rampe de acces drum
 • Execuție șanțuri dalate
 • Execuție rigole carosabile
 • Execuție lucrări de consolidare (ziduri de sprijin: lucrări de cofrare, armare, betonare)
 • Lucrări de execuție a sistemului rutier: plantare indicatoare rutiere, realizare marcaje rutiere orizontale
 • Lucrări de amenajare spații verzi.s

CONSTRUCȚII CIVILE

 • Consolidare, modificare, extindere spațiu ascensoare
 • Reabilitare termică
 • Înlocuire tâmplării interioare și exterioare
 • Schimbare izolație acoperis terasa
 • Recompartimentarea și refuncționalizarea spațiilor existente

REȚELE DE ALIMENTARE APĂ-CANALIZARE

 • Lucrări de forare de adâncime
 • Lucrări de săpături
 • Execuție rețea captare ape subterane
 • Branșare conductă capatare la rezervor
 • Instalare sistem de automatizare pentru captarea apei
 • Instalatii electrice
 • Lucrări de reconstrucție ecologică

Adresa: Str. Aurel Vlaicu 76A, 700381, Iași, Romania

Telefon: 0371.024.524 

Fax: 0232.222.108

Email: office@daroconstruct.ro